Over de vereniging

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze vereniging. U leest waar onze vereniging voor staat en wie er in het bestuur zitten.

Doelen

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Wij willen dit doel bereiken door het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch les wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Door middel van herhalingslessen willen wij deze theoretische en praktische kennis onderhouden en uitbreiden. Hiermee maken we verlenging van het eenheidsdiploma EHBO mogelijk. Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening hoort hier ook bij.


Historie

De eerste lessen voor E.H.B.O. werden in 1939 gestart door Dokter Annias. Tijdens de oorlogsjaren werd alles onderbroken en in 1946 opnieuw gestart door Dokter T. Melchers. Op 15 april 1948 werd de E.H.B.O. vereniging definitief opgericht en kreeg de naam “St-Ludwina”.
Deze sloot zich aan bij de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O. – thans de Nationale Bond voor E.H.B.O.

Vanaf de zeventiger jaren wordt er ieder jaar deelgenomen aan de districtswedstrijden van het district Zeeland en aan de Nationale wedstrijden te Gemert. Diverse malen werd het districtskampioenschap binnengehaald en ook tijdens de wedstrijden te Gemert hebben we diverse eerste prijzen binnengehaald.

Ook op landelijk niveau bij de wedstrijden van de Nationale Bond voor E.H.B.O. haalden we al voor de 10e keer de nationale titel.
Dit in 1998 – 1999 – 2001 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 en 2012 
De oefenavonden worden gegeven door kaderinstructrice Myriam Hamelink–van Poecke. Zij is sinds 1978 officieel begonnen met lesgeven samen met haar vader Arthur van Poecke.
Ook beschikt onze vereniging over diverse lotusslachtoffers.

Ons lessenpakket beschikt over meer dan alleen EHBO – zij is uitgebreid met reanimatie, ook voor niet-EHBO-ers, en het gebruik van de AED, zowel voor bedrijven als niet-EHBO-ers.

Ook zijn er lespakketten op maat zoals: EHBO bij wandelletsels, EHBO bij kinderen en EHBO bij sport. Ook is er de mogelijkheid om de theorie via E-Learning te doen.


Geldmiddelen

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus- en/of lesgelden, jaarlijkse bijdragen van de leden, subsidies, legaten, donaties, erfstellingen, schenkingen en andere inkomen.
Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
Het bestuur is belast met het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Docenten/inleiders /LOTUS ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Eventuele reis- of onkosten kunnen vooraf aan het bestuur ingediend worden ter goedkeuring.


Bestuur

Voorzitter: Dhr. F. Bakker
Secretaris/Penningmeester: Mevr. C. van der Ha-Vermeulen
Bestuurslid: Mevr. M. Schilperoord, Mevr. G. de Ruiter- de Jong, Dhr. C. Stevens

Secretariaatsadres

Emmabaan 73
4576 EC KOEWACHT
Tel: 0114-362014
Mail: ehbokoewacht@zeelandnet.nl

Verenigingsgebouw

Gemeenschapscentrum De Vlaschaard
Nieuwstraat 98
4576AM KOEWACHT
Tel: 0114-361451

Webmaster

Ricardo Rietjens
Tel: 06-23794134
Mail: ricardo.rietjens@gmail.com


Als u nog vragen heeft mag u altijd even contact met ons opnemen.