Rabo ClubSupport 2020

De Rabobank clubsupport heeft ons €772,07 opgebracht.

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. EHBO ST.LUDWINA KOEWACHT bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.